Coleg Gwent: ICT Coleg Gwent: ICT

ICT Service DeskDesg Wasanaethu TGCh

Fill in the form below, we will use your email address to create a service desk call for you.Cwblhewch y ffurflen isod, defnyddiwn eich cyfeiriad e-bost i greu galwad desg wybodaeth i chi.

NameEnw* (Required)
Coleg Gwent LoginManylion Logio i mewn Coleg Gwent* (Required)
EmailE-bost* (Required)
CampusCampws* (Required)
Asset tag of device (if known)Tag ased y ddyfais (os yw'n wybyddus)
Problem TypeMath o Broblem* (Required)
Hardware (devices)Hardware (devices)*
Software / ApplicationsSoftware / Applications*
Problem DescriptionDisgrifiad o'r Broblem* (Required)
Attach a file (optional)Atodwch ffeil / ffotograff (dewisol) - Dewiswch ffeil